Redaktion og Indhold

Daglig drift og integration af øvrige kampagner.

Se mere

Strategisk rådgivning

Udvikling af målsætninger for jeres liv på Facebook

Se mere

Workshops

Fokus på spredning af budskabet og opbygning af en solid fanbase med engagerede fans.

Se mere

Udvikling

Praktisk etablering af jeres Facebook -side(r) og integration med jeres andre online medier. Evt. udvikling af applikation og faneblade.

Se mere

Voila!

Redaktion og Indhold

Vi tilbyder oplæring, sparring eller fuld kontrol

At have en eller flere profiler på de sociale medier, er ikke det samme som at være til stede. En tilstedeværelse kræver at man tager sig tid til at kommunikere og have en jævn strøm af nyheder, oplysninger og dialog. At udelade dette svarer til, at en avis dropper nyhederne. Begge dele har samme effekt, brugerne forsvinder hurtigt.

Vi tilbyder at agere redaktion i forskellige omfang. I nogle tilfælde har vi en fri rolle og står frit for al kommunikation, i andre tilfælde udarbejder vi en månedsplan, som kunden godkender, og arbejder ud fra denne. Det afhænger af mængden af ressourcer, der er til rådighed – menneskelige såvel som økonomiske.

Der er mange virksomheder og organisationer, der ikke har tid til at vedligeholde og overvåge deres Facebooksider i dagligdagen, og her kan vi træde ind og sørge for, at siden er spændende, opdateret og at eventuelle kampagne bliver lanceret og fulgt til dørs. Altså sikre, at I er i trygge hænder.

Facebook åbner en masse nye muligheder for at kommunikere på en ny måde. Men mediet egner sig ikke til alle former for kommunikation. Gennem vores ekspertise og erfaring rådgiver vi om, hvilke måder der er gode at kommunikere på, og hvilke måder, der er knapt så gode.

 

 

Seneste cases indenfor dette felt

Strategisk rådgivning

Sammen med jer vil vi fastsætte mål og plan for kommunikation til jeres målgruppe.

Succesfuld brug af sociale medier kræver strategiske overvejelser. Vi tilbyder sparring og rådgivning i forhold til udarbejdelsen af jeres kommunikationsstrategi og giver gerne input til jeres eksisterende. Sammen med jer vil vi fastsætte nogle konkrete mål for jeres muligheder og liv på de sociale medier. Vi stiller de rigtige spørgsmål, så vi sammen kan finde frem til, hvilken vej vi skal gå. Succesfuld brug af sociale medier kræver strategiske overvejelser. Vi tilbyder sparring og rådgivning i forhold til udarbejdelsen af jeres kommunikationsstrategi sammen.

Seneste cases indenfor dette felt

Workshops

Succesfuld brug af sociale medier

Man kan læse meget om den gode brug af sociale medier.´, og vi kan fortælle meget om det. Der er dog ikke nogen tvivl om, at man lærer bedst ved at prøve det. Vi tilbyder at afholde workshops, hvor vi gennemgår nogle af de hyppige faldgruber i brugen af Facebook, og ikke mindst hvordan man undgår dem.

Vi tilbyder workshops eller inspirationsmøder for de kunder, der selv ønsker at stå for driften, og vi opfordrer til at alle der skal være involveret i den daglige drift af jeres Facebookside er med.

 

Udvikling

Vi stiller de rigtige spørgsmål

Applikationer kan have mange formål, men det vigtigste ved en applikation er, at den rent faktisk har et formål. I samarbejde med jer afsøger vi jeres behov, og finder derefter frem til den eller de mest egnede applikationer. Mere eller mindre alt kan lade sig gøre i en applikation, det er kun kreativiteten og fantasien, der sætter grænser.

Som udgangspunkt laver vi applikationer, der på den ene eller anden måde involvere brugerne. Dette kan være konkurrencer, billedeupload, debat eller lignende. Gemmen en bred vifte af forskellige kunder, har vi lavet mange forskellige applikationer, som du kan læse mere om under “cases”.